جناب دکتر میثم توکلی بینا

جناب دکتر میثم توکلی بینا

نام و نام خانوادگی: میثم توکلی بینا

بیوگرافی: تحصیلات دانشگاهی خود را در مقطع دکتری رشته فلسفه دین واحد علوم و تحقیقات تهران به اتمام رساند. عضو گروه قرآن و زبان‌شناسی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، عضو هیئت مؤسس مؤسسه فرهنگ و هنر شیعه، تدریس در دانشگاه قم از جمله فعالیت‌های وی است. او علاوه بر تدریس دروس دانشگاهی تا کنون چندین جلد کتاب و مقاله به رشته تحریر در آورده است. «حدیث غضب»، «حدیث منزلت»، «مطالعه انتقادی دیدگاه نصر حامد ابوزید در باب ماهیت وحی»، «مکتب تأویلی و گفتمان وحی» و «اعتبار معرفتی وحی از دیدگاه نصر حامد ابوزید» برخی از این آثار است.

سوابق تحصیلی:
حوزوی:

 • اتمام سطوح حوزه

دانشگاهی:

 • کارشناسی: مهندسی برق ـ مخابرات، دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد: فلسفه علم، دانشگاه صنعتی شریف
 • دکتری، PHD: فلسفه‌ی دین، واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی:

 • مدیریت گروه کلام، مدیر گروه
 • مدیر آموزش های تخصصی و تحصیلات تکمیلی، سایر
 • عضو کمیته راهبردی
 • و...

سوابق پژوهشی:
مقالات:

 •  گفتمان توحیدی شیعه در برابر الحاد، نقش امام صادق ع در دوران تثبیت
 • تربیت نسل کارآمدتر در پرتو کاربردی سازی فلسفه های مضاف برای فراگیران دبیرستانی
 • فعل الاهی و فیزیک معاصر
 •  آرمان نگاری تربیت معنوی-دینی نوجوان؛ موضوع خداباوری
 •  طرح مندی چیست؟ بررسی دیدگاه طرفداران طراحی هوشمند
 • و..

 

 

دروس استاد
دوره بررسی و نقد الحاد معاصر
ایتا روبیکا