جناب دکتر نیما نریمانی

جناب دکتر نیما نریمانی

نام و نام خانوادگی:  نیما نریمانی

سوابق تحصیلی:

 • دانشگاهی:
 • کارشناسی ارشد هوافضا
 • دکتری فلسفه دین دانشگاه تهران

سوابق پژوهشی:

 • مقاله “تکامل از علم تا فراعلم” در شماره ششم مجله اطلاعات حکمت و معرفت شهریور سال 1395
 •  ارائه مقاله “از طبیعت‌گرایی روش‌شناختی تا طبیعت‌گرایی هستی شناختی: لزوم نقد و اصلاح طبیعت‌گرایی روش‌شناختی در علم” در ششمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر سال 1396
 •  ارائه مقاله “بررسی رویکرد متعهد و انتقادی نسبت به طبیعت‌گرایی روش‌ و هستی‌شناختی در فلسفه تحلیلی معاصر و دلالت‌های فلسفه دینی آن” در هفتمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر سال 1397
 •  ارائه مقاله “کرونا و چالش جدید علم و دین با همکاری محمد مهدی نصر هرندی،” در اولین همایش بین المللی “اخلاق، الهیات و بلایای طبیعی”، دانشگاه شهید بهشتی، 19-20 شهریور 1399
 • و....

افتخارات:

 • مدال برنز المپیاد فیزیک 1385، عضو بنیاد ملی نخبگان
 • ورودی و رتبه اول رشته مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف 1386
 • ورودی 1388 و فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی هوافضا دانشگاه شریف و پذیرفته بدون کنکور کارشناسی ارشد هوافضا 1390

 

 

دروس استاد
دوره بررسی و نقد الحاد معاصر
ایتا روبیکا