حجت الاسلام والمسلمین سید محمود موسوی

حجت الاسلام والمسلمین سید محمود موسوی

نام و نام خانوادگی: سید محمود موسوی

پست الکترونیکی: پست الکترونیک:smmusawi@gamil.com

سوابق تحصیلی:

 •  حوزوی: خارج فقه و اصول
 •  دانشگاهی:  ارشد تربیت مدرس معارف اسلامی  دانشگاه قم/ دکترای تخصصی در رشته کلام اسلامی با گرایش فلسفه دین و مسایل جدید کلامی

سوابق اجرایی:

 • معاون آموزشی و پژوهشی   1384-1387
 • رییس دانشکده زبان­های خارجی 1387- 1390
 • معاون آموزشی و فرهنگی   1390-
 • مدیر بخش زبان دانشگاه معارف اسلامی قم
 • مدیر بخش زبان دانشگاه قرآن و حدیث قم

سوابق پژوهشی:
تالیفات:

 • مبانی فلسفه دین ( ترجمه و ویراستاری علمی) / دفتر تبلیغات / 1384
 •  مبانی فلسفه مسیحی ( ترجمه و ویراستاری علمی) / دفتر تبلیغات / 1375
 • فرهنگ اصطلاحات عرفان اسلامی ( تدوین و ویراستاری علمی) / دفتر پژوهش و نشر سهروردی، 1382
 • فرهنگ اصطلاحات فلسفه و کلام اسلامی ( تدوین و ویراستاری علمی) / دفتر پژوهش و نشر سهروردی، 1385
 • و....

مقالات:

 • مبانی عقلی و نقلی ولایت تکوینی، آیین حکمت،  1391
 • حکمت خداوند از منظر ابن سینا / پژوهش های فلسفی کلامی/ 1390 سید محمود موسوی / جواد حاجی­پور
 • مبانی معرفت شناختی سویین برن / اندیشه نوین دینی / 1391 محمد جواد اصغری / سید محمود موسوی
 •  عقلانیت اشراقی در اندیشه فلسفی ابن سینا / پژوهش های فلسفی کلامی / 1391(محمد مهدی گرجیان / سید محمود موسوی / معصومه اسماعیلی
 •  برهان تجربه دینی / مطالعات اسلامی:‌ فلسفه و کلام / 1391. (محمد جواد اصغری / سید محمود موسوی)
 •   نظریه یقین در حل شکاف معرفت و عمل اخلاقی / پژوهش های اخلاقی / 1391 (سید محمود موسوی/ سید محمد اکبریان)
 • و...

 

دروس استاد
دوره بررسی و نقد الحاد معاصر
ایتا روبیکا