راستگو

راستگو

در درسنامه راستگو حکایت شهادت کسی را می گوییم؛ که از برترین انسان هاست.در پیوست فایل هایی برای شناخت امام صادق(ع)، بهترین کتاب های برای شناخت امام صادق(ع) به کودکان و مواردی از این قبلی اشاره می کنیم.

برخی حکایت‌ها‌ شیرینند و به دل می‌نشینند. 

 

راستگو، برترین انسان ها

حالا اگر این حکایت‌ها شرح روزها و شب‌های برترین انسان‌ها باشد، مگر می‌شود به دل ننشیند! مانند حکایت کسی که وقتی سختی مردم را در تهیه خوراک روزانه زندگی، به واسطه خشكسالی كه پیش آمده، می بیند، به خانه برمی‌گردد و به خدمتکارش دستور می‌دهد تا تمام گندم‌های انبارش را، برای برطرف كردن سختی زندگی مردم به بازار ببرد؟ حکایت کسی که هر شب برای فقیران و نیازمندان‌ نان می‌بُرد؟ حکایت کسی که بالای سرِ خدمتکارش می‌نشست و در حالی ‌که در خوابِ ناز فررفته بود، بادش می‌زد؟ حکایت کسی که ۴۰۰۰ شاگرد تربیت کرد؟ حکایت کسی که به خاطر راستگویی، لقب صادق را از آنِ خود کرد؟  و ... حکایت شهادت کسی که از برترین انسان‌ هاست و ... ادامه در پیوست ...

مستندات
پیوست Size
34 مهارت 547.29 کیلوبایت
پیک اللهی - امام جعفر صادق (ع) 1.31 مگابایت
امام صادق (ع) 688.08 کیلوبایت
کتاب های مناسب کودکان برای شناخت امام صادق(ع) 372.06 کیلوبایت
ایتا روبیکا