شعر بخوان

شعر بخوان

شعر بخوان

پنجره را باز كن
    به هر كجا سر بزن
        از اين زمين دل بكن
            به آسمان پر بزن


سبز شو سبز سبز
    فصل دميدن رسيد
        بال بزن،‌ بال بال
            فصل رسيدن رسيد


به روي باد بهار
    پنجره‌اي باز كن
        شعر بخوان شعر شعر
            دوباره آغاز كن
شاعر: محمد منصوري

موضوع کودک و نوجوان
مستندات
پیوست Size
شعر بخوان از محمد منصوری 49.95 کیلوبایت
ایتا روبیکا