انفجار سرخ غنچه ها

شعر انفجار سرخ غنچه ها

شعر انفجار سرخ غنچه‌ها
در هجوم سبز واژه‌ها
    در برابر نگاه كوه و دشت
        در مسير انفجار سرخ غنچه‌ها
            در برابر حضور برگها


مي‌شود مگر
    چشم را فقط به راه داشت؟
        راستي چگونه مي‌شود
            اختيار ذوق را نگاه داشت


بايد از درنگ ابرها
    بايد از اشكهاي شاد آسمان سرود
        بايد از جنب وجوش بوته‌اي جوان
            بايد از زبان كه هست


مثل رودخانه‌اي روان سرود
    بايد از هر آنچه هست 
            در برابر نگاهمان سرود

شاعر: مجيد مرادي رودپشتي

موضوع کودک و نوجوان
مستندات
ایتا روبیکا