رفتن به محتوای اصلی

بازی و مسابقات معارفی

بازی و مسابقات معارفی

مقدمه بازی های معارفی

در مجموعه بازی و مسابقات معارفی سعی نموده ایم تا با بازی و مسابقات مختلف، مفاهیم متنوع دینی و اخلاقی را به کودکان و نوجوانان آموزش دهیم تا هم لحظاتی شاد و مفرح برای آنان ایجاد کرده باشیم و هم مفاهیم مختلف دینی را با روشی جذاب به آنان آموزش داده باشیم.

در ضمن بسیاری از بازی و مسابقات این مجموعه، با روش تفکر محور طراحی شده است به طوری که کودک با تفکر و تعقل خود، به مطلب دینی یا اخلاقی می رسد نه اینکه مطلبی را بخواهد با زور و اجبار قبول نماید. و مطلبی که بخواهد با تفکر آموزش داده شود، خروجی بسیار بهتر و عمیق تری نسبت به آموزش از روی اجبار و زود خواهد داشت.

لازم به ذکر است: در ادامه این مقاله ابتدا به صورت مختصر با چندبازی و موارد موردنیاز مسابقات آشنا می شویم ولی برای کسب اطلاعات تکمیلی  در جهت بازی مورد نظر، و آشنایی با بازی های معارفی بیشتر به پیوست و فایل مندرج شده مراجعه بفرمایید.

 

بازی معارفی نعمت شماری

هدف بازی: 

آشنایی به فایدههای مختلف نعمتهای خداوند در زندگی  

وسایل مورد نیاز بازی : 

 نیاز به وسیله خاصی ندارد.  

مراحل آماده سازی بازی : 

نیاز به آماده سازی خاصی ندارد. 

مراحل اجرای بازی: 

 1. توضیح مربی در مورد شیوه اجرای بازی

مربی به افراد کلاس می گوید که در این بازی یکی از نعمت های مختلف خداوند همچون چشم یا گوش بیان می شود و هرکدام از شرکت کنندگان باید به نوبت یکی از فایده های این نعمت خداوند را بیان نمایند.   

 1. انتخاب شرکت کنندگان
 2. دعوت از نمایندگان هر گروه
 3. توضیح تکمیلی مربی قبل از شروع بازی
 4. بیان نعمت مورد نظر توسط مربی
 5. شروع بازی با نفر اول
 6. پایان بازی و مشخص شدن نفر برنده
 7. فعالیت تکمیلی
 8. دعای پایان جلسه

بازی راه رفتن با پاشنه پا

هدف بازی: 

آشنایی با نعمت کف پا 

وسایل مورد نیاز بازی: 

صندلی........ 6 عدد  

طناب......... 5 الی 6 متری

نکته: از آنجایی که در این بازی نیاز به بلند کردن وسایل تقریبا سنگین داریم (حداقل وسایل در حدود 1 الی 2 کیلو باشد) لذا سعی می شود از صندلی های پلاستیکی بزرگ و یا صندلی چوبی که سنگین تر است استفاده شود.

مراحل آماده سازی: 

 1. قرار دادن طناب به صورت مارپیچ در وسط کلاس 
 2. قرار دادن صندلی ها در سه ردیف یکیای، دوتایی و سه تایی  
بازی معارفی راه رفتن با پاشنه پا

مراحل اجرای بازی 

 1. توضیح شیوه اجرای بازی توسط مربی
 2. انتخاب شرکت کننده
 3. بیان نکات تکمیلی توسط مربی
 4. شروع بازی با شرکت کننده اول
 5. اتمام بازی شرکت کننده اول و بیان امتیاز
 6. دعوت از شرکت کننده بعدی
 7. انجام مجدد بازی بر روی کف پا
 8. سوالات مربی
 9. توضیحات مربی درمورد جواب کودکان

 

بازی معارفی حروف های چیدنی  

هدف بازی:  

آشنایی با مفاهیم سوره های درقرآن 

وسایل مورد نیاز بازی:

 1. کاغذهای مقوایی به تعداد لازم
 2. ماژیک وایت برد قیچی
 3. برگه اسامی سوره های درقرآن، به تعداد مخاطبان  
   

  لیست سوره ها در بازی معارفی حروف های چیدنی

مراحل آماده سازی بازی: 

 1. نوشتن حروف الفبای فارسی بر روی کارت ها

مربی حروف الفبا را بر روی کارت های مقوایی می نویسد. البته جهت اجرای این بازی نیازی به نوشتن تمام حروف الفبا نیست بلکه به حروف الفبا نیست بلکه به حروف بزرگ و کوچک  زیر نیاز می باشد. 

حروف الفبا
 1. برش زدن حروف
 2. قرار دادن حروف بر روی میز وسط کلاس
 3. آماده نمودن مطالبی پیرامون محتوای کلی سوره ها

مراحل اجرای بازی:

 1. توضیح شیوه اجرای بازی توسط مربی
 2. گروه بندی افراد کلاس
 3. پخش برگه اسامی سوره ها بین گروه ها
 4. بیان نکته تکمیلی قبل از شروع مسابقه
 5. بیان سوال اول مسابقه توسط مربی
 6. رجوع شرکت کنندگان به برگه اسامی سوره ها
 7. اتخاب چیدن مناسب حروف الفبا در کنار همدیگر
 8. مشخص شدن گروه برنده
 9. ادامه مسابقه با سوالات جدید

 

بازی معارفی عملیات ریاضی

هدف بازی: 

آشنایی با تعداد آیات سوره های درآن  

وسایل مورد نیاز بازی: 

کاغذ و قلم  

مراحل آماده سازی بازی:

مشخص نمودن تعدادی سوره جهت اجرا در بازی

از آنجایی که هدف ما در این بازی آشنایی کودکان با تعداد آیات سوره های  سوره را جهت اجرا در 30 ابی 20 مختلف درآن است ب ا ابتدا مربی نا  تعداد مسابقه به صورت دبخواه انتخاب میکند و آن سوره ها را به همراه تعداد آیات شان بر روی برگه می نویسد.  مانند انتخاب سوره های زیر: 

مائده (120 آیه)، یونس (109 آیه)، مریم (98 آیه)، حج (78 آیه)، نور (64 آیه)، نمل (93 آیه)، روم (60 آیه)، زمر (75 آیه) و... .
تبدیل تعداد آیات هر سوره به صورت یک عملیات ریاضی

سوره ها در بازی معارفی عملیات ریاضی

مراحل اجرای بازی: 

 1. توضیح شیوه اجرای بازی توسط مربی
 2. شروع مسابقه با طرح سوال توسط مربی
 3. بیان جواب توسط شرکت کنندگان
 4. ادامه سوالات تا پایان بازی با مشخص شدن نفر برنده

!!لازم به ذکر است: این مقاله به صورت مختصر با چندبازی و موارد موردنیاز مسابقات آشناشدیم ولی برای کسب اطلاعات تکمیلی در جهت بازی مورد نظر، و آشنایی با بازی های معارفی بیشتر به پیوست و فایل مندرج شده مراجعه بفرمایید.

نگارنده کتاب: علیرضا افشاری مقدم

موضوع کودک و نوجوان
ایتا روبیکا