شعر های من

شعر شعرهای من

شعر شعرهاي من
با زبان شعر
    با درختها و سبزه‌ها
        با گل و پرنده حرف مي‌زنم
            با تمام بچه‌ها 
                مثل يك تبسم قشنگ
                    مثل خنده حرف مي‌زنم

                         با زبان شعر 
                             چانه مي‌زنم خريد مي‌كنم

 

شعرهاي من 
    سروده مي‌شوند با زبان ديگري
        فارسي زبان دوم من است
            و شعرهاي من، زبان مادري

شاعر: يحيي علوي فرد

موضوع کودک و نوجوان
مستندات
پیوست Size
شعر شعرهای من از یحیی علوی فرد 50.39 کیلوبایت
ایتا روبیکا